Doanh nhân Việt Nam thời kỳ đổi mới

Tác giả:

Doanh nhân Việt Nam thời kỳ đổi mới

Cuốn sách “Doanhnhân Việt Nam thời kỳ đổi mới” tập hợp một số bài của các nhà quản lý , nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà nghiên cứu viết về một số gương mặt điển hình xuất sắc của các doanh nhân nước nhà trong công cuộc đổi mới đất nước vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Các bài viết in trong cuốn sách này đã được đăng tải trên báo “Diễn đàn doanh nghiệp”, cơ quan của Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các số ra trong hai năm 2001-2002…

701_p4919

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam
  • Nhà phát hành: Chưa có
  • Khối lượng: 413.00 gam
  • Kích thước: 16×24 cm
  • Ngày phát hành: 2003
  • Số trang: 326

Thảo luận cho bài: "Doanh nhân Việt Nam thời kỳ đổi mới"