Đọc Cho Em Vui

Tác giả:

Em hỏi anh rằng: “Đã đọc chưa

Bài thơ em viết chuyện ngày xưa?”
Anh rằng: “Em ạ, anh không quỡn”
Em bảo: “Chết bầm, đồ khó ưa”
Anh nói: “Em ơi, đừng có giận”
Em la: “Đồ khỉ, chết là vừa”
Trời ơi thơ thẩn gì ghê quá
Anh đọc cho em vui, được chưa

TTT

Thảo luận cho bài: "Đọc Cho Em Vui"