Độc đáo kéo co ngồi

Tác giả:

Kéo co ngồi ở Thạch Bàn, Long Biên (Hà Nội) nhận bằng Di sản phi vật thể quốc gia. Sáng 21/4, trong lễ hội làng 3/3 âm lịch, gắn với ngày sinh đức thánh Huyền Thiên Trấn Vũ.

Nghi thức: Hai đội ngồi trên đất kéo co bằng dây song dài hơn 30m, luồn qua lỗ một cây cột gỗ chôn chặt xuống đất-biểu tượng sinh thực khí nam. PGS.TS Nguyễn Văn Huy đánh giá, ý nghĩa của nó nằm ở tính tâm linh, thể hiện mong muốn của cộng đồng mang lại may mắn cho xóm làng. 

Tại lễ kéo co ngồi 21/4, dây song bị đứt nên dân làng nhanh chóng thay bằng dây thừng to, không ảnh hưởng đến nghi thức. Hiện Việt Nam cùng một số quốc gia trình hồ sơ lên UNESCO đề nghị công nhận là di sản phi vật thể.

Thảo luận cho bài: "Độc đáo kéo co ngồi"