Dọc đường hoa nở

Tác giả:

Lần đầu em bước lên xe
Chơi xuân tỉnh Bắc nghỉ hè tỉnh Đông.
Xe hơi đường cuốn bụi hồng
Lắc lư xe lửa mây lồng khói xanh.
Hay xe ngựa kéo vòng quanh…
Xe nào em chẳng có anh ngồi kề!
Đắm nhìn cỏ biếc ven đê
– Hẳn em mơ ước: chuyến về xe hoa.
Ý này đâu dám nói ra
Sợ em hờn dỗi cả nhà ngạc nhiên
Anh đành vẽ giấc mơ duyên
Thành thơ gởi sóng tóc huyền nhẹ rung.
Ô kìa, đã má em hồng!
Anh lo hão đấy, em không dỗi hờn!
Chuyến đi du thủy du sơn
Chuyến về đôi lứa gần hơn liền cành.
Gần hơn cả bóng với hình
Sườn xe mọc cánh hoa Tình bay cao
– Hà Nội 1938 –

Thảo luận cho bài: "Dọc đường hoa nở"