Độc thán 獨嘆 • Than một mình

Tác giả:

hập niên hồi thủ độc sầu dư,
Thế sự nhân tình tiệm bất như.
Đồng loại tương tranh trúc phược trúc,
Lợi tâm vô yếm ngư thôn ngư.
Khả liên kim nhật thuỳ vi ngạnh,
Sở dĩ tiền nhân dục phế thư.
Ký ngữ thành môn tương thức giả,
Phong trần mãn lộ vị quy dư.

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Ngoảnh lại mười năm đã chán ghê!
Thói đời ngày một khác dần đi.
Lòng tham không chán, cá ăn cá,
Cùng giống tranh nhau, tre trói tre.
Chẳng biết vì ai nên nỗi ấy?
Trách nào bỏ sách, chuyện xưa kia.
Nhắn người quen thuộc nơi thành thị:
Gió bụi mà sao vẫn chưa về?

Thảo luận cho bài: "Độc thán 獨嘆 • Than một mình"