độc thoại

Tác giả:

mười giờ sáng
trăng vẫn còn như tôi
(chưa ngủ)
nắng hong khô những vạt tình buồn
xóa lời không hẹn
tiếng đàn mưa nhỏ giọt
nhói buốt từng dư âm vụn vỡ
đổ xuống mười ngón tay run bần bật

!

nghẹn
.
..

tắc
.
..

nghẹn

(.) hiện hữu – tôi
ướt cả linh hồn

09.25.2002

Thảo luận cho bài: "độc thoại"