Đợi

Tác giả:


Thục Nguyên


Ta đợi người, người đợi ta không
Chờ mong như lửa dấu trong lòng
Hồn yêu bỗng rụng vào hiu quạnh
Hụt hẫng ta như ngồi giữa hư không

Ta đợi người, người chẳng đợi ta
Giao thừa chầm chậm đến rồi qua
Đưa tay níu chút tàn hương lại
Chợt hiểu chỉ là sương khói xa

Ai xui em đến cho tình nhớ
Để giờ đứng đợi nhận tình quên
Ai xui em đến cho tình nhớ
Để giờ đứng đợi nhận tình quên

Ta đợi người, người ở tận đâu
Giao thưà hun hút giữa đêm thâu
Tình nghe đã cạn từ thuở ấy
Ta đợi làm chi thêm xót nhau 

 

Thảo luận cho bài: "Đợi"