Đợi

Tác giả:

Bớ chiếc ghe sau chèo mau anh đợi
Qua khúc sông này bờ bụi tối tăm
(Ca dao)

Ta đợi em qua bao từng vũ trụ
qua điệp điệp thiên hà nỗi nhớ lại cồn lên
những rực cháy mặt trời, những huyền hoặc lỗ đen
những tiên, thánh, thần linh, những tinh ma, quỷ quái

Ta đã đợi em sông dài biếng chảy
ta cũng đợi em núi sật sừ mây
đợi em tàn hoa rụng lá thiêu cây
đợi em thuở đồng khô, đợi em ngày biển cạn

Ta lại đợi em khi trẻ con không thèm lớn
và những cụ già mòn mỏi kéo dài hơi
đợi em mùa đông nín thinh hay mùa hạ lắm lời
đợi phút đóng băng, đợi giờ hấp hối
đợi mạt kiếp ngàn năm chưa thành lời trăn trối
ừ, ta đợi em vô điều kiện, em à!

Bụi bờ tối tăm, xuồng nhỏ là đà
kinh rạch bí, con nhái bầu ngơ ngác
cây bần de ngọn ra, khóm lục bình luân lạc
những trái những bông những sình lún cỏ bồng
ta đợi em từ vạn cõi hư không

Em mất hút, đất trời còn tự hỏi
có thấy ai đâu? mà gã oắt con kia còn mãi đợi chờ!

Thảo luận cho bài: "Đợi"