Đợi Anh Mãi

Tác giả:


Chiếc lá xanh có khi lìa cành
Dòng suối xanh có khi cạn khô
Trăng khi tỏ khi mờ
Đợi anh, em đợi, em chờ
Chờ đợi mãi anh ơi
Đợi anh mãi anh ơi….

Làn môi không muốn nói với ai ê ề…
Cặp mắt không muốn cười với ai ê ề…
Là lúc anh cách xa
Lúc anh cách xa em rồi
Biết chăng, biết chăng anh?
Hỡi anh…

 

Thảo luận cho bài: "Đợi Anh Mãi"