Đợi Anh

Tác giả:

Đợi anh đợi suốt buổi chiều
Đợi anh biết phải mất nhiều nhớ thương
Đợi anh trong lúc đêm sương
Đợi anh khóc mãi… mắt vương lệ nhoà
Đợi anh… đông đến xuân qua
Đợi anh giờ đã … đến ba thu rồi
Đợi anh héo hắt làn môi
Đợi anh em phải… đơn côi… một đời…..

08/19/1998

Thảo luận cho bài: "Đợi Anh"