Đôi Bàn Tay

Tác giả:

Sóng gió cuộc đời chợt đến có ai chờ đợi.
Biết đâu một ngày phận người que diêm trước gió
Lụi tàn trong một sớm không ngoài ai

Nhưng với muôn triệu người hơi ấm sẻ chia từng người .
Năm đôi tay trần, dìu nhau qua cơn sóng gió
Tâm hồn luôn rộng mở rất chân thành

Ref :
Đôi bàn tay thật quý báu , suốt đời người cậy trông
Ngọn lửa nhỏ bé nhiều đôi tay kết che cùng
Điều này dệt thành tấm áo, nhỏ là chiếc bánh con
Muôn triệu người chung bàn tay !

Là la, la la la la la là
Là lá, lá lá lá la là la
Là la, la la la la la là
Là lá, lá lá lá la là la

( Back to Ref ) 

 

Thảo luận cho bài: "Đôi Bàn Tay"