Đôi Bờ

Tác giả:


Trình bày:
Cẩm Vân

Đêm dài qua, dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới Cây cỏ hoa như nói nên lời em hạnh phúc nhất đời Lòng em riêng biết có yêu anh, giữa tình đôi lứa ta, một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa… Trên dòng sông, sóng đôi nhau, thiên nga đùa trên sóng Bên bờ sông vai sánh vai nhau, đôi đôi bước theo dòng Mình em riêng đứng ngóng trông anh, với tình yêu thiết tha Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa… Đêm dần qua ánh ban mai đang lan tràn dâng tới. Trên bờ sông soi bóng em dài, xa xa phía chân trời. Mình em riêng thắm thiết yêu anh, với niềm tin thiết tha. Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa… Mình em riêng thắm thiết yêu anh, với niềm tin thiết tha. Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa…
Гелена Великанова Ночь была с ливнями и трава в росе. Про меня “счастливая” говорили все. И сама я верила сердьцу вопреки, Мы с тобой два берега у одной реки. Утки все парами как волной волна. Все девчата с парнями только я одна. Всё ждала и верила сердьцу вопреки, Мы с тобой два берега у одной реки. Ночь была и был рассвет словно тень крыла. у меня другого нет я тебя ждала. Всё ждала и верила сердьцу вопреки, Мы с тобой два берега у одной реки.

 

Thảo luận cho bài: "Đôi Bờ"