Đôi Bờ Thương Nhớ

Tác giả:


Nguyễn Lang Quân


Anh gặp em một lần
Trên cồn nhỏ ngoài khơi
Về đất liền nhớ mãi
Con chim nhỏ đơn côi

Sông dài xa mờ tịch
Làm sao bắt nhịp cầu
Nối hai miền thương nhớ
Bên đất rộng trời cao

Ước gì, ước gì, ta có cánh bay cao
Bay qua suối qua sông
Đậu trên thềm cửa sổ
Ước gì, ước gì, ta có cánh bay lên
Bay lên mây cung thẳm
Thắp sáng mắt chờ mong

Anh thiệt thua tội nghiệp
Ngồi thơ thẩn ngoài sân
Nhìn dáng bần xa ngút
Như mơ tưởng bên em

Hoa lục bình trôi lững lờ
Vầng mây trắng lang thang
Nhớ em chiều thôn vắng
Anh buồn em biết không ?

 

Thảo luận cho bài: "Đôi Bờ Thương Nhớ"