Đời Bỗng Ngưng Trôi

Tác giả:

Ngày mai
Vâng sẽ ngày mai
Anh tôi cất bước bên ai – đồng hành
Rồi cây xanh , lá liền cành
Rồi trăm con Mộng đậu cành duyên mơ

Ngày mai ,
thức giấc – tình cờ
nhìn sang trời ấy – hững hờ mắt Nai
nghoảnh đầu nhìn những phôi phai
Anh tôi ngày đó – như ai hôm này (?)

Ngày mai ,
Còn những nồng say
Về , tôi pha lẫn đắng cay một mình
Trăng còn sáng , tình còn trinh ,
còn cô Hằng mãi mơ hình Tịch Liêu

Còn mai ,
Còn cả những chiều
Nhìn tà dương khuất – quạnh hiu quay về
chung trời – sao những nhiêu khê ?
Trăm con chim mộng chỉ về một nơi ?

Trách con tạo khéo vẽ vời
Hờn Anh sao chẳng một lời – sang ngang
Hởi này con mộng mơ màng
Về đi hoang tưởng – ngỡ ngàng …
… mặc ta .

Trăng lên cao- thấp , trăng tà ?
Nhớ chưa có tuổi đã già nhớ thương ?
Nay , mai , mốt nọ … lẽ thường
Riêng tôi , đời bỗng ngưng dừng từ đây !

Thảo luận cho bài: "Đời Bỗng Ngưng Trôi"