Đợi Chờ

Tác giả:

Mưa thu làm lạc lối về
Nghe hồn trống vắng tái tê lặng sầu

Rõi theo chiếc lá thay mầu

Nước mưa ướt đẫm âu sầu hồn ai

Chiều nay chiếc bóng bên đường

Mưa thu hưu hắt phố phường buồn tênh

Cuộc đời ta mãi lênh đênh

Như thuyền không bến chênh vênh đọi chờ

np

Thảo luận cho bài: "Đợi Chờ"