Đợi Chờ

Tác giả:

Phố đông, phố rất đông
Từng dòng, từng dòng người đi rất vội
Ngã tư, đến ngã tư
Chờ một người, một người em chờ anh tới
Phố đông, phố rất đông
Tìm một người, một người trong ngàn người
Ngã tư, đến ngã tư
Chờ một người, một người đến mỏi mòn

Phút phút, giây giây, trôi qua, trôi qua
Ngóng mãi, ngóng mãi hay anh đã lỡ hẹn rồi
Biết thế sao không giận hờn vì em vẫn tin anh sẽ đến
Mỗi phút giây em đợi chờ là giây phút yêu anh đằm thắm
Anh không thể nào chẳng đến với em
Chổ ngã tư em đợi chờ hàng cây vẫn xanh tươi ngời nắng
Lá vẫn xôn xao mặt đường tựa như trái tim em thầm nhắc
Anh không thể nào chẳng đến với em

Phố đông, phố rất đông
Từng dòng, từng dòng người rất xa lạ
Ngã tư, đến ngã tư
Chờ một người, một người em chờ anh mãi
Phố đông, phố rất đông
hàng ngàn người, ngàn người không mong đợi
Ngã tư giữa ngã tư, chỉ một mình
một mình ngóng đợi một người

 

Thảo luận cho bài: "Đợi Chờ"