Đời Còn Vang Bước Em

Tác giả:


em có về cho đời vang tiếng bước
từng tháng năm đã mờ dấu yêu thương
em có về giữa phố đời xa lạ
nhìn cuộc tình trôi theo ngày tháng xa
em có về nghe rừng thu thay lá
cành chơ vơ đã bỏ lại mặt trời
tình trăm năm như song ngòi còn chảy
em có về tắm lại tuổi thanh xuân

em có về nghe từng viên đá cũ
mệt nhoài lăn theo giữa giòng đời
ta vẫn hát như chuyện mình đã vời
em có về như một thuở ngồi nghe
em cứ về cho đời vang tiếng bước
ta cứ buồn cát bụi đường xa
đời đi qua là tiếng đọng ơ hờ
em cứ về làm những bước tình xa

 

Thảo luận cho bài: "Đời Còn Vang Bước Em"