Đợi Đến Bao Giờ

Tác giả:

Ngày cuối thu đang trôi lặng lẽ.
Ta nhớ em không thể nói thành lời.
Những đám mây xám nặng bầu trời
Có chứa nổi một tình yêu tha thiết.

Kỉ niệm từng ngày vẫn đang thêu dệt
Đan trong nhau những khao khát âm thầm.
Đớn đau dấu trong thế giới lặng câm
Mỏi mòn hiện trong từng câu chữ.

Yêu từng giây mà nào thấy đủ
Cuốn nhau đi vào mọi giấc mơ.
Ngoảnh đầu lại hỏi năm tháng cũ
Dấu yêu ơi còn đợi đến bao giờ?

Thu lặng lẽ với từng cánh gió
Ta cứ yêu cho nguyên vẹn thời gian
Dù có thể một ngày nào tan vỡ
Thì trái tim đã trao hết nồng nàn.

Thảo luận cho bài: "Đợi Đến Bao Giờ"