Đời Đi Thất Bát

Tác giả:

Nỗi buồn mới – nỗi đau xưa

nõi hoang mang lạ – nỗi phờ phạc quen

tìm trong hạnh phúc khôn lường

thấy cơn tuyệt vọng nhe răng mời chào

Thuyền đi tự cõi ba đào

nhịp chèo vỗ mãi bào hao trăm đời

nghe ra tâm sự bời bời

mỗi rong rêu – mỗi phận đời linh đinh

Nghiêng dòm thăm thẳm đáy sông

một con cá lội phiêu bồng chốn nao

cầm lòng thả sợi dây câu

mịt mùng cố xứ biết đâu mà về

Rấn vào cõi tỉnh cơn mê

hái bông hoa rữa ê chề hôm qua

trải lòng ra – trải tình ra

thế gian ai biết ai, mà kiêng khem

Thảo luận cho bài: "Đời Đi Thất Bát"