Đợi đò

Tác giả:

Em ngồi hái ngọc ném trăng
Níu mây gom gió thả sang bên này
Đò anh trăng đã chở đầy
Để em nỗi nhớ héo gầy tương tư !
Bây chừ trời chín cả thu
Gió thiu đêm hẩm mù u úa vàng
Muốn sang mà chẳng dám sang
Cách sông xa bến đò ngang khó lòng
Mái chèo khua nước trên sông
Vỡ tan bóng nước giữa dòng cô liêu
Đôi bờ khuya lạnh cành thiu
Buộc câu thương nhớ hắt hiu cuộc tình
Nhớ anh trói chặt tim mình
Hỏi sao mấy cánh thình lình sao băng
Người ơi !, có thấu cho chăng ?
Em thì một dạ khăng khăng đợi đò.

Thảo luận cho bài: "Đợi đò"