Đòi hồn

Tác giả:

Thuở trước có hồn
tôi kết bạn
San đều mưa nắng
sẻ đều trăng
Gặp em chiếm hết tôi nhường hết
Còn vía bơ phờ hẫng tháng năm

Chợt tin em lạnh ngắt lấy chồng
Tôi đi đòi lại mảnh hồn trong
Thì em đã thác
Nhà tang tóc
Làm đúng lời trăn trối lâm chung
Là hồn tôi trót trao tình thuở ấy
Đã trải giường tang quấn chặt mình em
Thi thể lên da nhập hòa vải liệm
Sao bóc được mảnh hồn phủ kín khối oan khiên.

Thảo luận cho bài: "Đòi hồn"