Đội Kèn Tí Hon

Tác giả:


 

Te tò te đây là ban kèn hơi
Tò là tò tò te có anh nào muốn chơi
Mau lại đây có cây kèn to tí
Tò la tò te tí bước đều chân cùng đi

Te tò te anh nào kêu thật to
Tò tò tò te đứng ra đằng trước cho
Anh nào kêu bé trong mồm te tý
Tò tò tò te tý sắp đằng sau cùng đi

 

 

Thảo luận cho bài: "Đội Kèn Tí Hon"