Đồi Khau Mạ

Tác giả:

Đồi Khau Mạ – Nơi ở và làm việc của Đồng chí Phạm Văn Đồng (1950 – 1951)

Đồi Khau Mạ thuộc bản Vèn, xã Lương Bằng (Chợ Đồn) là nơi đồng chí Phạm Văn Đồng – nguyên Thủ tướng Chính phủ cùng cơ quan Văn Phòng Chính phủ ở và làm việc từ đầu năm 1950 đến mùa hè năm 1951.

Di tích lịch sử Đồi Khau Mạ

Di tích lịch sử Đồi Khau Mạ – Ảnh: Sưu tầm

Tại nơi này, đồng chí Phạm Văn Đồng đã cùng với Trung ương Đảng, Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Nhân Dân Việt Nam dưới sự chỉ đạo của Chủ Tịch Hồ Chí Minh tổ chức họp bàn mở chiến dịch biên giới năm 1950, mở ra thời kì mới cho cách mạng Việt Nam.

Di tích lịch sử Đồi Khau Mạ

Khu di tích Chợ Đồn – Ảnh: Sưu tầm

Có thể nói, trong thời kì ở chiến khu Việt Bắc, đặc biệt là thời kì sống và làm việc ở Khau Mạ – Bản Vèn (Lương Bằng), Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã có nhiều hoạt động tích cực cùng với Trung ương Đảng và Bác Hồ lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi hoàn toàn.

Di tích lịch sử Đồi Khau Mạ

Khu di tích ATK Chợ Đồn – Ảnh: Sưu tầm

Năm 1996, nhân dân xã Lương Bằng đã vinh dự đón nhận Bằng di tích lịch sử do Bộ Văn hóa – Thông tin xếp hạng là di tích lịch sử cấp quốc gia.

Di tích lịch sử Đồi Khau Mạ

Di tích kháng chiến – Ảnh: Sưu tầm

Di tích lịch sử Đồi Khau Mạ

Bạn hãy đến và tham quan – Ảnh: Sưu tầm

Thảo luận cho bài: "Đồi Khau Mạ"