Đổi Lá Thu Vàng Lấy Nhớ Nhung

Tác giả:


Nhược Thu


 

 

Em về chốn ấy nắng hay mưa ,
Có tiếc màu hoa giữa độ mùa ?
Cánh kiến chở buồn pha sắc phượng
Tô dày thêm mãi khối sầu xưa .

Em về miền gió cát xa xôi
Nă’ng nứt chân chim khắp nẻo đồi .
Em nhé như~ng ngày yêu dấu đó
Xem như mạng nhện vắt ngang đời ..

Em về cầu nắng chẳng cầu mưa
Lệ đẫm từ thơ cũng đã vừa .
Đâu chỉ mình em sầu tiển biệt
Mà còn se thắt cả người đưa ..

” Mai mốt có còn gặp nữa không ? ”
Đường xa không ngại chỉ e lòng .
Chia em một nửa vầng trăng cũ ,
Đổi lá thu vàng lấy nhớ mong …

 

Thảo luận cho bài: "Đổi Lá Thu Vàng Lấy Nhớ Nhung"