Đôi lời về bút hiệu Không Quán

Tác giả:

Đôi lời về bút hiệu 


 

Không Quán


 •  
  •  
   •  
    • Một người bạn văn bút mời tôi gia nhập tetet.net 

     Bạn ấy hỏi tôi: Anh định lấy nick (bút hiệu) là gì? 

     Tôi nói: Vô Thường. 

     Bạn: Nhưng tên ấy đã có người nhạc sĩ lấy rồi. 

     Tôi: Sắc Không vậy! 

     Bạn: Tên gì mà khô khan quá. 

     Tôi: Vậy Không Quán nhé. 

     Bạn: Hay đấy, nghe rất là nam tính đấy. 

     Tôi: Thực ra nghe có vẻ vui đùa nhiều hơn chứ. 

     Bạn: Sao kỳ vậy? 

     Tôi: Này nhé, thí dụ như khi tôi đi theo các khoá tu thiền, mà có ai nói với tôi: 
     Bạn quán không ? thì tôi sẽ trả lời: không quán. 

     Bạn: Ừ nhỉ!!! hihi 

     Đến đây KQ xin mở ngoặc: ngày xưa còn nhỏ đi học, các thầy hay cô thường giảng bài xong, lấy thước bảng đánh một cái chát và hỏi: có ai mà chưa hiểu thì dơ tay lên. 

     Vậy cho phép KQ hỏi: có bạn nào chưa…. cười thì dơ tay lên….KQ bảo đảm sẽ làm cho cười ngay… vì sẽ bị thọt cù lét……..

Thảo luận cho bài: "Đôi lời về bút hiệu Không Quán"