Đôi mắt

Tác giả:

Mắt em nhìn
Nghìn muôn xa cách
Trăng soi lặng yên
Rừng núi
Đêm này

Em cười
Sao anh gục buồn thế

Tóc dài mộng ấm
Mùa thu vàng hoe đôi mắt xa
Anh ngồi giữa đáy buổi chiều
Lúa ào vào mặt

Em cười
Sao anh gục buồn thế

Tự nhiên
Trên tay anh mái đầu yêu đã lạnh
Anh nhìn
Xa quá
Em mỉm cười
Mãi mãi
1949

Nguồn: Sóng reo (thơ), Nguyễn Đình Thi, NXB Hội nhà văn, 2001

Thảo luận cho bài: "Đôi mắt"