Đôi Mắt

Tác giả:


Nhật Vũ 


Trình bày:
Thụy Long

1.
Cho nhắn về đôi mắt huyền mơ
Đôi mắt buồn trong sáng hồ thu
Âu yếm nhìn tôi trao duyên ban đầu
Hồn tôi đê mê vút cao trên ngàn mây xanh

2.
Xa cách rồi đôi mắt huyền ơi
Thương nhớ màu trong sáng mùa thu
Tôi mất cả nguồn ánh sáng cuộc đời
Hôn tôi u mê tối tăm bên ngàn u sầu

dk:
Em/ em trả lại tôi / trả hồn tôi/
đánh mất trong mắt hồ thu

Em/ trả lại tôi/ trả lại tôi nguồn vui/
với ánh sáng cuộc đời

3.
Thương mất rồi đôi mắt huyền ơi
Đôi mắt làm xao xuyến tình tôi
Tôi vẫn hình dung ánh mắt em cười
Hồn tôi chơi vơi ngất ngây trong màu mắt buồn

***
Hà Nhật Linh

 

Thảo luận cho bài: "Đôi Mắt"