Đôi Mắt Pleiku

Tác giả:


Em đẹp thế Pleiku ơi
Trái tim tôi muốn vỡ tan rồi
Không dám nhìn vào đôi mắt ấy
Ðôi mắt Pleiku biển đầy

Có hàng thông xanh trong ánh mắt em
Có dòng Sê Gian trong đôi mắt em
Tôi uống rượu cần say men say men
Có ngọn lửa nào đang nhen chơi vơi

Siu Black trình bày

 

Thảo luận cho bài: "Đôi Mắt Pleiku"