Đối mặt với đời thường

Tác giả:

Nơi xa anh có như em
Nước mắt nhoè trang giấy trắng
Không phải thơ đâu – mật đắng
Của đời em gửi cho anh…

Nguồn: Biển đêm (thơ)/ NXB Văn học, 1996

Thảo luận cho bài: "Đối mặt với đời thường"