Đời Sống Không Già Vì Có Chúng Em

Tác giả:


 

Vì có chúng em nên đời sống mãi không già.
Vì có chúng em nên mặt đất luôn nở hoa.
Bàn chân em đến giữa đời, là thế giới thêm niềm vui.
Bàn tay măng non bên người tìm xóa nhưng lo âu dài.
Vì có chúng em như mùa xuân trong mọi nhà.
Vì có chúng em nên đời sống như trẻ ra.
Vì có chúng em như màu xanh trên địa cầu.
Vì có chúng em chim hót mãi ngàn sau.
 

 

Thảo luận cho bài: "Đời Sống Không Già Vì Có Chúng Em"