Đôi Tay Trên Vai

Tác giả:

 

Đôi tay trên vai chúng ta bước đều.
Tay chỉ trên đầu giúp ta hiểu thấu.
Tay đặt trên mình nhận ta hèn yếu.
Tay hướng về đây kết đoàn trong thương yêu.

 

Thảo luận cho bài: "Đôi Tay Trên Vai"