Đôi Tiếng Tự Do

Tác giả:


Trình bày:
Nhật Trường, Mai Hương, Thanh Vũ & Như Thủy

Trần Thiện Thanh viết dưới bút hiệu Trần Thiện Anh Châu

(Mai Hương) Tôi viết một chữ T
(Nhật Trường) Tôi viết một chữ Ự
(Như Thủy) Tôi viết một chữ D
(Thanh Vũ) Tôi viết một chữ O
La la la..la la la

Chúng ta cùng đọc..đọc hai chữ..chữ Tự Do !
Chúng ta ca ngợi cuộc đời ta trên ấm no
Cất cao lời đọc..đọc hai chữ..chữ Tự Do !
Vang lên một lời bằng hai chữ..hai chữ Tự Do !

Hoa Tự Do thiên thu theo tháng nở
Từ ban mai câu hát tung trời xanh
Sáng trong về qua nắng lên nghỉ ngơi
Soi ý tươi hòa cao vút xa vời

Trên đồng sâu nông dân vui luống cày
Chào quân nhân mơ ước xây đời vui
Đám trai làng che nắng lên đồng xanh
Đem máu anh hùng tô thắm Tự Do

Xin cho xa xôi ..tương lai
Hoa thơm hôm nay ..chưa phai
Xin cho câu ca ..Tự Do
Không biết khi thành nhiệm mầu

(Nhật Trường) Để tôi viết một chữ T
(Mai Hương) Tôi viết một chữ Ự
(Thanh Vũ) Tôi viết một chữ D
(Như Thủy) Tôi viết một chữ O

Chúng ta lại đọc..đọc hai chữ..chữ Tự Do !
Hát cùng ngợp trời bằng đôi tiếng Tự Do !

 

Thảo luận cho bài: "Đôi Tiếng Tự Do"