Đời vắng em

Tác giả:

Thuyền nhỏ sóng xô bờ
Thuyền trôi về vô định
Ta ngắm trời bịn rịn
Mơ trời xanh Huế thơ

Áo em tím một thời
Làm lòng ta chơi vơi
Sầu dâng lên tiếng sáo
Ta lang bạt nửa đời

Đêm sóng vỗ mạn thuyền
Hoà khúc nhạc thần tiên
Thương Huyền Trân phận bạc
Ai chia sớt nỗi niềm?

Em chừ xa xôi lắm
Biết tìm em nơi đâu?
Mắt em rưng lệ ngọc
Nhỏ xuống dòng Hương sầu

Biển muôn đời vẫn xanh
Sóng ngàn năm vẫn vỗ
Đời thiếu em, bão tố
Tóc xanh, sớm bạc đầu
Nguồn: Dòng thời gian (thơ), Bảo Cường, NXB Trẻ, 1999

Thảo luận cho bài: "Đời vắng em"