Đời vui không em ?

Tác giả:

Sinh ra được làm người

Hơn muôn loài vạn vật
Biết cay, đắng, mặn, nồng
Đời này vui không em ?

Thăng trầm mấy cuộc chơi
Những là danh với lợi
Sang hèn …ôi lên xuống
Đời nhộn nhịp, em nghe

Thương yêu đòi ấm áp
Tan vỡ nhớ nồng nàn
Bèo hợp trách ly tan
Đời vui … thế sao em ?

Bao nhiêu niềm hạnh phúc
Bấy nhiêu nỗi buồn đau
Vì yêu em, anh biết
Đời vui lắm em ơi !

Thảo luận cho bài: "Đời vui không em ?"