Đom đóm (II)

Tác giả:

Đêm biển tận trăng tình đoạn cuối
Đom đóm ăn bóng tối lập loè

Thảo luận cho bài: "Đom đóm (II)"