Đón Em Bằng Lý Ngựa Ô

Tác giả:

Rồi một ngày anh khớp lý ngựa ô
Hát đưa em về dinh bên đó
Thưa ba má, thưa cùng hai họ
Chuyện trầu cau, vôi thắm… quyện tình nồng

Rồi một ngày anh kiếm lá diêu bông
Em đừng khóc, anh sẽ về đúng hẹn
Để nụ tầm xuân không nở ra xanh biếc
Để không lỡ làng con sáo sang sông…

Rồi một ngày…một ngày…em biết không?
Anh rong ruổi qua trăm miền mơ ước
Em như cô Tấm trong đời anh gặp được
Nên lý ngựa ô xin hát đón em về…

Thảo luận cho bài: "Đón Em Bằng Lý Ngựa Ô"