Đón Em Về

Tác giả:


 

Trời đất trong ngần như gương mới
Có em soi vào đời riêng
Có em soi áo thơm vào nắng
Tình rất trong lành cho em đấy
Chắc ta say lần này thôi
Đón em về quen tiếng nói cười
Màn sương đã tan ngày lên có em nô đùa
Mùa ta đã lành quên vết đau xưa mùa nhé
Và em về rất xôn xao
Hay là tình yêu nở rất xôn xao hỡi em?
Đã vui ta xin em dừng chân với
Sống mùa nắng trong xanh
Tình đã quay về như mơ ước
Tiếng em ru một mùa riêng
Mắt em soi vết thương thuở ấy
Tình đã trong lành như mơ ước
Uống nghe em rượu mềm thôi
Uống đâu say như ta uống mắt hồ
 

 

Thảo luận cho bài: "Đón Em Về"