Don’t Cry Alone – Khóc Chi Một Mình

Tác giả:

Xin ngồi may vết rách tim em vùi tháng năm ê chề
Xin bàn tay níu mãi thân anh này, khóc chi một mình

Vai làm hiên che lối em đi mặc gió mưa tơi bời
Ta vượt qua bão tố phong ba tình, khóc chi một mình

Chân trời ta bay đến – xin chân trời mới – nguyên trinh hồng
Đông vời Xuân trên bến yêu thương đời , khóc chi một mình

Thôi hoài nghi em nhé, anh lau sầu úa trên môi hồng
Thôi ngày rơi nước mắt em đôi dòng, khóc chi một mình
Chớ khóc – chi – một mình

ĐK
Thôi nghi ngại xin – thôi – che – giấu
Rồi vẫn có – anh bên – đời bể dâu
Giọt nước mắt anh lau
Hết những – thương đau – bao lâu – em u sầu
Còn đó – vai anh đưa em – ngọt – ngào
Ngày mới chỉ cho – ngày tình –
Bên em – muôn đời

Đừng – khóc – một – mình


Sài Gòn 09/08/2012
Leaqua


Bài hát gốc

Don’t Cry Alone – Robin Gibb

If your heart is breaking I’m yours whatever.
I will not forsake you ever, don’t cry alone.

Through the autumn rainfalls I’ll be your shoulder;
If the winds of love grow colder, don’t cry alone.

Surely as the sun sets new suns are rising.
As winter herald’s spring’s horizon, don’t cry alone.

Don’t you ever doubt me you lead I will follow.
Sweep away all pain and sorrow, don’t cry alone. No, don’t cry alone.

No, don’t you ever doubt me; I’ll be there for you forever.
Don’t you ever cry I’ll sweep away your tears and sorrow

and I’ll be with you close tomorrow.
I’ll be with you don’t cry..alone.
I’m yours. Don’t cry alone.

Thảo luận cho bài: "Don’t Cry Alone – Khóc Chi Một Mình"