Đón Trăng Thu

Tác giả:


Kìa xem trăng ngà vừa lên
Ngàn ánh reo trên hồ lung linh
Cây thông reo bên đồi xinh xinh
Mau nắm tay nhau quây quần vui ca
Mau múa reo dưới trưới trăng ngà
Trời cao rộng trời xanh ngát
Trăng sáng đêm rằm

Ta cùng nhau quây quần mừng đón trăng
Vầng trăng dịu hiền

Rồi cùng nhau múa, cùng bước đều, bước theo nhịp
Ta cất cao lời cùng trăng sáng vui chơi đó đây
Trăng càng cao rộng càng sáng thêm
Muôn ngàn tơ vàng lại uống quanh một khu lan rộng
Trăng càng cap vút, càng cao vời sáng thêm lòng ta
Người sẽ trao lời cùng trăng sáng vui chơi đó đây

 

Thảo luận cho bài: "Đón Trăng Thu"