Đồng bào Chăm Bình Thuận vui Tết Ramưwan

Tác giả:

Ngày 18/7 (ngày 30/8 theo lịch Chăm), đồng bào Chăm ở Bình Thuận đã bắt đầu đón Tết Ramưwan, tết cổ truyền quan trọng nhất trong năm của đồng bào Chăm theo đạo Hồi (Bàni).

 

Tết Ramưwan của đồng bào Chăm.

Anh Khe Thanh Mai – Trưởng thôn Lâm Giang, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, cho biết: Tết Ramưwan năm nay, do mùa màng thắng lợi, thu nhập được cải thiện, nên bà con rất phấn khởi, chuẩn bị lễ, tết rất chu đáo. Trong dịp tết, cán bộ địa phương sẽ cùng đồng bào tổ chức vui chơi như biểu diễn văn nghệ dân gian mang đậm đà bản sắc dân tộc, giao lưu thể thao… Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng động viên đồng bào Chăm vui tết không quên nhiệm vụ phát triển sản xuất, ổn định đời sống về mọi mặt, góp phần cùng với đồng bào dân tộc trong tỉnh thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế – xã hội đã đề ra.
Với ý nghĩa báo công, báo hiếu của những người còn sống đối với người đã khuất, hướng về đạo lý, cội nguồn, Tết Ramưwan sẽ diễn ra trong một tháng, với nhiều nghi lễ nối tiếp như lễ tảo mộ tại các nghĩa địa, lễ Và ha, tháng Ramadan cầu nguyện tại chùa, tháp, quẩy cúng tại nhà mời ông bà tổ tiên về với con cháu…
Tết Ramưwan là một sản phẩm văn hóa và tinh thần được hun đúc từ truyền thống tín ngưỡng cổ của cư dân người Chăm, góp phần làm phong phú bản sắc văn hóa dân tộc.

 

Thảo luận cho bài: "Đồng bào Chăm Bình Thuận vui Tết Ramưwan"