Đồng Dao Noel

Tác giả:


[2/4 – C]

Từng tiếng chuông ngân mừng đêm thánh trong đêm mùa đông đến
Ngồi hát bên nhau lòng nghe ấm trong đêm đông lạnh

Từ ngàn năm xưa nơi hang đá Chúa giáng sinh

Như ngôi sao sáng soi khắp nơi trên thế gian này

No – el, No – el, No – el, No – el

Tuyết rơi bên thềm trong đêm lạnh giá băng

No – el, No – el, No – el, No – el

Chúa sinh ra đời mang yên lành đến mọi nhà

Từng tiếng ca vang gọi năm tháng xẻ chia niềm vui mới
Ngồi hát yêu thương tình thân ái trong đêm đông lạnh

Từ ngàn năm xưa nơi hang đá Chúa giáng sinh

Như ngôi sao sáng soi khắp nơi trên thế gian này

No – el, No – el, No – el, No – el

Tuyết rơi bên thềm trong đêm lạnh giá băng

No – el, No – el, No – el, No – el

Chúa sinh ra đời mang yên lành đến mọi nhà

 

Thảo luận cho bài: "Đồng Dao Noel"