Động Lực Thúc Đẩy Cải Cách Kinh Tế Tại Các Tỉnh Ở Việt Nam

Tác giả:

Động Lực Thúc Đẩy Cải Cách Kinh Tế Tại Các Tỉnh Ở Việt Nam

Động Lực Thúc Đẩy Cải Cách Kinh Tế Tại Các Tỉnh Ở Việt Nam – Một Số Bài Học Từ Cải Cách Kinh Tế:

Việt Nam tiếp tục làm thế giới ngạc nhiên về tốc độ và cải cách sâu rộng nền kinh tế. Báo cáo nghiên cứu này cho thấy sự phân cấp một số quyền hạn nhất định về kinh tế của Trung ương cho địa phương là yếu tố đóng góp cho thành công này. Việc cho phép địa phương tìm kiếm cách riêng là trọng tâm của quá trình phát triển thể chế và kinh tế của Việt Nam. Phân cấp mang đến một số sự không hiệu quả nhưng có nhiều tác dụng hơn bởi những kết quả thu được từ thử nghiệm chính sách ở cấp tỉnh.

44290_50833

Câu hỏi chính được đặt ra là ai thúc đẩy quá trình cải thiện chất lượng điều hành kinh tế địa phương, vai trò của doanh nghiệp và chính quyền và sự liên kết giữa hai lực lượng này. Đây là một công việc khó bởi lẽ nó liên quan đến các vấn đề nhạy cảm về mối quan hệ giữa khu vực công tư và có sự thay đổi lớn giữa các địa phương và theo thời gian. Chìa khóa then chốt cho tính khả thi của dự án này là sự hợp tác giữa Viện Nghiên cứu phát triển (IDS) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). VCCI là tổ chức có ảnh hưởng nhờ mối liên kết mạnh mẽ với doanh nghiệp, Chính phủ và Đảng Cộng sản. Những mối liên kết này rất cần thiết để tiếp cận các nhà lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp để hiểu rõ vấn đề cải cách từ quan điểm công tư.

Chính quyền địa phương cần phải tham gia vào quá trình cải cách kinh tế nhưng thực tế ai là người thúc đẩy quá trình đó? Nghiên cứu cho thấy khu vực tư nhân đóng vai trò quan trọng tại các tỉnh tiến bộ nhất trong cải cách kinh tế. Không đi ngược lại mà đồng hành cùng Chính phủ. Không có mối liên kết chính thức giữa khu vực công và tư nhưng sự năng động là một chính quyền chủ động trong việc tìm kiếm đầu vào từ khu vực tư nhân và vận động hành lang phía sau cho một chính quyền nhiệt tình và hiệu quả. Cả doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đều có vai trò trong quá trình cải cách nhưng các doanh nghiệp nhỏ có xu hướng ảnh hưởng ít hơn. Một số phát hiện rõ nhất rút ra trong quá trình so sánh giữa các tỉnh và quan sát sự khác nhau của các nhóm lợi ích ảnh hưởng bởi quá trình cải cách.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam VCCI
  • Nhà xuất bản: Nxb Thông tin & truyền thông
  • Nhà phát hành: NXB Thông Tin và Truyền Thông
  • Mã Sản phẩm: 8935217100224
  • Khối lượng: 308.00 gam
  • Định dạng: Bìa mềm
  • Kích thước: 21 x 29.7 cm
  • Ngày phát hành: 06/2012
  • Số trang: 108

Thảo luận cho bài: "Động Lực Thúc Đẩy Cải Cách Kinh Tế Tại Các Tỉnh Ở Việt Nam"