Đông Quan – Hà Nội

Tác giả:

Mải kiếm mười năm chờ dẹp giặc
Khi no nước uống hiểu cơm ăn…
Lồng lộng cờ sao trời Độc lập
Tiếng hồn Nguyễn Trãi gặp tri âm.

Thảo luận cho bài: "Đông Quan – Hà Nội"