Đông Sang

Tác giả:

Đông đã về rồi tuyết đã rơi

Nàng thu lưu luyến vẫn chưa rời

Một vài chiếc lá còn vương vấn

Lơ lững trên cành dáng lả lơi

Tuyểt vẫn rơi đều trên phố vắng

Riêng em hồn nặng nỗi chơi vơi

Lang thang đếm buớc trong làn tuyết

Nơi đó anh nào hay tuyết rơi

Thảo luận cho bài: "Đông Sang"