Dòng Sông Hát

Tác giả:

Lắng nghe lời sông hát
Tiếng ngàn đời nước non
Lắng nghe từng ngọn gió
Bài ca tình yêu thiết tha

Dòng sông hát lời sắt son
Lời rì rào của tình yêu
Lời sông thì thầm như kể
Muôn vàn tình yêu thương

Dòng sông vơi đầy ngàn nỗi nhớ
Cùng tiếng đàn cùng tình yêu trong ta
Sông hát tiếng hát ngàn ước mơ
Sông hát lời yêu dấu hiền hoà

Lắng nghe lời dòng sông hát
Dòng sông hát lời của cha
Dòng sông thì thầm lời của mẹ
Dòng sông hát ngàn tình yêu trong ta

Thảo luận cho bài: "Dòng Sông Hát"