Dòng Sông Tĩnh Lặng

Tác giả:

Dòng sông yên vui,
tĩnh lăng êm trôi,
nhẹ qua suối đồi.
Uốn khúc quanh co,
xuyên rừng xanh ngát,
rồi qua nương đồi.
Qua thung lũng hồng,
đồng cỏ non tĩnh mặc, tinh khôi,
thảnh thơi, tự tại.
Dòng sông yên vui,
tĩnh lặng êm trôi,
nhẹ qua cuộc đời.
Dòng sông yên vui,
tĩnh lặng êm trôi,
cuốn hút cuối trời !

 

Thảo luận cho bài: "Dòng Sông Tĩnh Lặng"