Dòng Sông Von-Ga

Tác giả:

Ôi con sóng xa chảy mãi tới chân trời
dòng nước biếc xanh vẫn còn tuyệt vời
Nhìn làn nước trôi, nước trôi bao năm rồi
Nhớ thương ai mà sóng đầy vơi
Von Ga mến yêu chảy mãi tới phương nào
Lan sóng xanh nhấp nhô dạt dào
Kìa làn gió đưa tới phương xa mãi nào
Ánh trăng khuya tỏa sáng phương trời cao
Lời hẹn ước xưa cháy lên trong tim này
Cháy lên đi ngọn đuốc tình yêu

Thảo luận cho bài: "Dòng Sông Von-Ga"