Dòng Sông Xanh

Tác giả:

Dòng sông vẫn xanh.
Sông chờ em tóc xanh.
Sông như người thân.
Biết giấu lời buồn lúc xưa.
Và biết ngóng trông, dù có xa xôi.
Bóng dáng em còn in.
Còn in bên sông.
Câu tình chưa viết xong.
Em về nhỏ nhoi.
Sông yêu người dòng vẫn xanh.
Và tiếng hát gửi bên sông.
Sẽ vẫn xanh ngàn năm.
Ngàn năm tiếng ca như ngàn mơ vút qua.
Em về ngồi lại nhớ mối tình thời bé thơ.
Rồi hát với song bài hát mênh mông.
Tiếng hát trong như nắng.

Thảo luận cho bài: "Dòng Sông Xanh"