Động Tác Giả

Tác giả:

Nhặt viên sỏi
Tôi ném vào không khí
Làm vỡ toang
Tấm kiếng ảo cô đơn
Nhìn người ta
Tôi xa xót, ghen hờn
Lại sắp hết
Một ngày dài hoang phí.

Quăng cây viết;
Mạnh tay vò trang giấy
Chọi thẳng vào
Khoảng trống ở ngoài sân
Để hả hê
Cơn giận dữ phàm trần
Làm thuyên giảm
Bao nỗi niềm lấn cấn.

Thảo luận cho bài: "Động Tác Giả"