Dòng Thơ Cũ

Tác giả:

ngọn nến nhỏ thắp lên từ tâm thức
những giọt sầu rụng xuống dấu thời gian
người đi qua bỏ lại chút hoang tàn
vết chân cũ hằn sâu trong nỗi nhớ
vùng kỷ niệm vẫn ngọt ngào rực rỡ
bao nhiêu năm chưa đủ để phai lòng
con đường tình thầm lặng với dòng sông
khua nhịp bước trong màu đêm hò hẹn
xanh dương liễu biển chìm đôi cánh én
tóc vàng trăng hương bồ kết thì thầm
khoang đò chiều mắt gửi những lời câm
hương tuổi trẻ quyện vào nhau hơi thở
lời yêu dấu vẫn thẹn thùng chẳng ngỏ
để hoài hoài tưởng lạc giấc mơ xa..

bao nhiêu năm dòng thơ cũ chưa nhoà.

Thảo luận cho bài: "Dòng Thơ Cũ"